Vrij recentelijk is er hierom discussie gevoerd inzake  toezicht en controle op de verzegeling van de vuilwatertank op jachten.

Daarbij werd gesteld dat in het BOL geregeld zou zijn, dat toezichthouders en of handhavers op grond daarvan ongelimiteerd toegang zouden hebben op alle pleziervaartuigen, dus ook tot het deel dat als woning of woonverblijf gedefinieerd zou kunnen worden.

Nu ben ik ca 30 jaar lang opsporingsambtenaar en toezichthouder geweest en heb ooit ook nog eens een rechtenstudie gedaan, dus was en ben ik het met deze stellingname totaal niet eens.

Het lijkt mij juridisch volkomen onjuist, dat de nieuwe omgevingswet de grondwettelijke bescherming van het huisrecht opzij zou gaan zetten. Een AMvB als het BOL kan dat mij juridisch zeker niet.

Maar wie ben ik?

Ik ben met mijn schip verzekerd bij EOC, inclusief rechtsbijstand ( via ARAG) en daar heb ik enige tijd geleden de vraag voorgelegd.

Vandaag kreeg ik antwoord. 

Noch toezichthouders, noch BOA’s of Algemene opsporingsambtenaren hebben voor controle van b v de verzegeling van een afsluiter van een vuilwatertank, indien deze afsluiter gelegen is in het als woning te kenmerking deel van een pleziervaartuig, toegang tot die ruimte, tenzij zij in het bezit zijn van een getekende machtiging van de Burgemeester of een getekende machtiging van een Officier van Justitie om binnen te mogen treden.

Een dergelijke machtiging moet op datum, adres en zo mogelijk persoon, waarop de machtiging zich richt, zijn gesteld.

De Wet op het binnentreden e d blijven onverkort van kracht!

Gelukkig is de in werkingtreding van de nieuwe omgevingswet weer voor een half jaar uitgesteld ( voor de zoveelste keer, dus lijkt het alleen op grond daarvan slechte wetgeving)

Onverlet dat ik aan boord een vuilwatertank heb laten inbouwen, ook al afsluiters heb laten vervangen e d, ben ik voornemens om bij een eventuele controle geen toegang tot mijn woondomein a b te gaan verlenen.

ARAG heeft toegezegd, in een dergelijk geval, rechtsbijstand te gaan verlenen.